Duchovné aktivity

Domka je organizácia založená na kresťanských princípoch, preto zdôrazňuje potrebu mladých duchovne rásť. Duchovné aktivity slúžia mladým na spoznávanie seba, svojho vnútra, problémov, ktorým čelia a nachádzania ich riešení. Pomáhajú mladým odpovedať na základné otázky viery a prehlbovať osobný vzťah s Bohom.

 

 

Duchovné aktivityDuchovné obnovy a duchovné cvičenia

 

Duchovné obnovy sú duchovné aktivity konajúce sa spravidla raz za mesiac v rozsahu troch hodín až dvoch dní. Ich vyvrcholením sú duchovné cvičenia – viacdňové intenzívne sústredenie zamerané na spoznávanie seba a vzťahu s Bohom organizované raz ročne.

 

 

Sväté omše

 

Súčasťou každej akcie organizovanej Domkou sú sväté omše, na ktorých mladí utužujú spoločenstvo nielen medzi sebou, ale aj s Bohom. Omše sú taktiež  prispôsobené "jazyku mladých", a to najmä vďaka mládežníckym speváckym zborom, ktoré vznikajú takmer v každom stredisku. Členovia zborov sa stretávajú, aby hudbou a spevom prispeli k oslave Boha, najmä počas svätých omší.

 

 

Medzi ďalšie duchovné aktivity patria pravidelné adorácie, mládežnícke sv. omše, spoločné modlenie sa ruženca a ďalšie. Mladí ľudia sa môžu o svojich problémoch a veciach, ktoré prežívajú, porozprávať v individuálnom rozhovore so staršími animátormi, saleziánmi, či rodičmi. Duchovné sprevádzanie tak tiež patrí k ponukám, ktoré si mladí žiadajú a sú zaň vďační.

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco