V strediskách

Domka kladie už od začiatku svojho fungovania veľký dôraz na pravidelnú, systematickú a dlhodobú prácu s deťmi a mládežou v rovesníckych skupinách - stretkách. Týždenné stretnutia stretiek a záujmových krúžkov prebiehajú najčastejšie pod vedením dvojice animátorov.

 

Okrem pravidelnej činnnosti pripravujú strediská v nemalej miere aj športové, kultúrne a spoločenské podujatia ako futbalové a hokejbalové turnaje, divadlá, výlety, súťaže. Niektoré sú určené najmä pre členov organizácie, iné aj pre širokú verejnosť.

 

V osobitnej obľube sú letné stanové, pobytové a prímestské tábory určené pre deti, mladých i celé rodiny.

 

Súčasťou činnosti Domky sú tiež duchovné aktivity ako duchovné obnovy, či duchovné cvičenia. Počas nich sa účastníci zamýšľajú nad svojím životom i vzťahom s Bohom.

 

Ponuka aktivít sa v jednotlivých strediskách líši podľa záujmov detí i animátorov. Kontakty nájdete v sekcii Strediská.

 

činnosť v strediskách

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco