Blog

Činnosť Domky v novom školskom roku 2020/2021

Činnosť Domky v novom školskom roku 2020/2021

Sociálny kontakt neodmysliteľne patrí k rozvoju detí, mladých aj rodín. V Domke je aj v novom školskom roku 2020/2021 našou základnou činnosťou rovesnícke stretko. Tam zažívame priateľstvá, podporu, učíme sa Božiemu dobrodružstvu a mnohým dobrým sociálnym aj životným zručnostiam. Toto všetko môžeme zažívať aj na jeseň 2020. Potrebujeme však rúško, dezinfekciu a osobnú zodpovednosť.

> NAJNOVŠIA AKTUALIZÁCIA <

Aktualizácia k 25. 09. 2020

 • Oratko a mládežnícke stredisko 
  Do oratka a mládežníckeho strediska môžu prísť iba deti a mladí, ktorí sú zároveň pravidelnými návštevníkmi školy, CVČ, zariadenia, inštitúcie, ktorá nie je v červenej fáze. Ako pri hromadnom podujatí, by malo byť jasné, koľko detí a mladých je v danom čase v oratku, t.j. máme kontrolovaný vstup a výstup (sledujeme obmedzený počet účastníkov – máme menný zoznam účastníkov oratka v danom dni). Nosenie rúšok je povinné aj v exteriéri. 
 • Športové aktivity
  Umožňujeme iba v exteriéri, nie v telocvični a v interiéri (okrem calceta a pin-pongu)
 • Víkendovky pre animátorov/dobrovoľníkov na lokálnej úrovni
  Posudzovanie účasti člena na víkendovke sa odvíja od toho, či daný člen je zároveň pravidelným návštevníkom školy, CVČ, zariadenia, inštitúcie, ktorá je v červenej alebo oranžovej fáze. Takýto člen sa víkendovky nemôže zúčastniť. Toto obmedzenie vychádza z Usmernenia ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021.
 • Celoslovenské podujatia
  Budeme vás informovať o ich realizácií týždeň pred podujatím.
 • Ostatné
  Pri organizovaní stretiek a podujatí je naďalej potrebné sledovať odporúčania úradu verejného zdravotníctva pre jednotlivé okresy a regióny.

Vzdelávacie podujatia pre animátorov, ako aj motivačno-formačné stretnutia nech sa organizujú v súlade s platnými bezpečnostnými podmienkami a nech je ich účelom najmä príprava a podpora dobrovoľníkov pre ich službu deťom a rodinám.

Bežná pravidelná činnosť Domky, akou sú stretká, krúžky, voľný čas detí, mladých a rodín strávený v oratóriu, výlety  a pod., je možná za zvýšených hygienických štandardov:

 1. prekrytie úst a nosa rúškom/šálom vnútri aj vonku,
 2. zvýšená dezinfekcia/umývanie rúk, zabezpečenie dezinfekcie pri vstupe do budov,
 3. obmedzenie fyzických kontaktov (nepodávame si ruky, neobjímame sa),
 4. nekonzumujeme spoločné občerstvenie (napr. chipsy z jedného sáčika),
 5. v prípade zhoršenia  zdravotného stavu počas návštevy strediska/na podujatí Domky, je nutné toto oznámiť animátorovi/vedúcemu a následne, ak ide o dieťa, zodpovedný animátor ihneď kontaktuje rodičov a zabezpečí jeho odchod domov,
 6. na podujatia trvajúce aj cez noc (duchovné cvičenia, zborové sústredenia, …) je nutné pri príchode podpísať Potvrdenie o bezinfekčnosti a uchovať ho 1 mesiac,
 7. pri nedodržaní pravidiel a viditeľne zhoršenom zdravotnom stave účastníka (kašeľ, zvýšená teplota, malátnosť) má organizátor právo účastníka na podujatie nevpustiť.

Každoročne organizované aktivity, akými sú Otvorenie oratória na začiatku školského roka pre verejnosť, športové či tanečné podujatia a podobne, sa riadia opatreniami pre hromadné podujatia. Aktuálne sa môžu organizovať podujatia do 500 ľudí s prísnejšími hygienickými opatreniami, rúškom počas celej akcie a zabezpečeným počítaním počtu osôb.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, prípadné pozastavenie činnosti bude vyhodnocované lokálne, nie celoslovensky.

Celoslovenské víkendové podujatia, ako sú Školy pre animátorov, Tréning pre trénerov, Teológia pre mladých, Valné zhromaždenie, Stretnutie strediskových rád a ďalšie plánujeme organizovať taktiež za sprísnených hygienických opatrení a o prípadných zmenách budú informovaní už len účastníci konkrétnych kurzov. Týchto účastníkov prosíme, aby 14 dní pred akciou zvážili svoju účasť na iných hromadných podujatiach a aj takýmto zodpovedným správaním prispeli k zdraviu ostatných účastníkov.

Všetkým školopovinným želáme úspešný štart do nového školského roka a tešíme sa na články, fotky a krásne zážitky Domkárov túto jeseň s rúškami! 🙂