Kategória: Tymian

#PAMin2024

#PAMin2024

Na Popolcovú stredu začína pôstne obdobie a my spúšťame opäť miništrantskú súťaž: #PAMin2024. Výzvy pre miništrantov na 40 dní pôstu. Ako sa zapojiť? Pre odvážnych sú pripravené zaujímavé ceny (50% zľava na tábor, miništrovanie v TV LUX, vecné a knižné ceny). Všetky informácie o súťaži sú na našej stránke www.ministranti.sk Srdečne ste vítaní! Pozvite do súťaže […]

Miništranti odišli o trochu viac vidiaci

Miništranti odišli o trochu viac vidiaci

Náš tradičný Miništrantský pobytový tábor Tymian sa teší veľkej obľube u chlapcov z celého Slovenska. Aj tento rok sa od 17. do 23. 07. 2023 v RZ Škutovky pri Liptovskej Osade. Stodvadsať miništrantov zo Slovenska i z Ukrajiny si prehĺbilo poznanie Pána Ježiša, nakoľko hlavná téma bola Učiteľ, kde bývaš? Jeden zo spoluorganizátorov Rastislav Haľko […]

Misia je možná – Tymian 2020

Misia je možná – Tymian 2020

V dňoch 13. až 19. júla 2020 sa 140 miništrantov z celého Slovenska zúčastnilo 23. ročníka miništrantského tábora Tymian. Tohto roku sa uskutočnil v Hronci a niesol sa v duchu hesla „Mision is possibile – Misia je možná“. Na otázku: „O čo presne išlo?,“ odpovedal jeden z organizátorov Juraj Polčic ASC takto: „Mojžiš za pomoci Pána oslobodil Izraelitov a previedol ich […]

Prípravy na TYMIAN 2020 vrcholia

Prípravy na TYMIAN 2020 vrcholia

Počas víkendu od 26. do 28. 6. 2020 sa vo Veľkom Bieli stretlo vyše dvadsať animátorov, ktorí dolaďovali prípravu na tábor Tymian 2020. Ten sa v tomto roku nesie v duchu hesla: EXODUS – Mission is possible. V centre je myšlienka ako bez ujmy „prejsť“ cez tento svet na druhý breh k Nebeskému Otcovi a […]