Blog

Aj túto jeseň nás čaká školenie T4T

Aj túto jeseň nás čaká školenie T4T

Máš tému, v ktorej by si chcel/a školiť druhých? Vedieš miestnu školu pre animátorov? Zistil/a si, že na dobré školenie, workshop, seminár či tréning nestačí mať len naštudovaný obsah a uplatniť animátorský šarm? Hľadáš, ako sa zlepšiť v školiteľských či trénerských zručnostiach, v práci so skupinou, v zážitkovej pedagogike, v dizajnovaní vzdelávacích programov a kurzov? Rozmýšľaš o tom, ako využiť vo vzdelávaní nové technológie?

Máme tu pre teba vzdelávacie podujatie, Tréning trénerov, ktoré ti poskytne odbornosť v tvorbe a vedení vzdelávacích podujatí.

T4T sa uskutoční 11. – 12. 09. 2020 a 16. – 17. 10. 2020 v Bratislave (od piatka 09:00 hod. do soboty 17:00 hod.).
Súčasťou T4T je aj praktické využitie získaných zručností v stredisku alebo inej vlastnej skupine a reflexia tejto skúsenosti.
Skupina bude pozostávať z maximálne 13 účastníkov.

Účasť odporúčame najmä tým, ktorí:
– majú na starosti zaškoľovanie animátorov a dobrovoľníkov v strediskách, farnostiach, pastoračných centrách,
– vedú preventívne programy na školách a v CVČ,
– pripravujú kurzy a vzdelávacie programy.

Podmienky účasti:
 Preferovaný vek účastníkov je nad 20 rokov.
 Predpokladom pre účasť je predchádzajúca (aspoň čiastočná) skúsenosť s vedením vzdelávacej aktivity v skupine detí, mladých alebo dospelých.
 Účastník/účastníčka má mať možnosť ihneď uplatniť nové zručnosti v praxi (doma v stredisku, vo svojej skupine a pod.).
 Uprednostňujeme účastníkov a účastníčky, ktoré majú určitú obsahovú odbornosť, skúsenosti, zručnosti a chcú ich odovzdávať ďalej. Preferujeme témy súvisiace s činnosťou v strediskách a prácou s deťmi a mládežou (môžu to byť napr. zručnosti potrebné pre animátorov; duchovné, psychologické, sociálne aspekty práce s mládežou; tvorivé aktivity,
umenie; témy súvisiace s riadením strediska, prácou s dobrovoľníkmi, fundraisingom; využitie nových technológií v práci s mládežou…)

Prihlasovanie:
Prihlásiť sa môžeš do 21.8.2020 vyplnením online formulára a pripojením svojho životopisu. O zaradení do kurzu ťa budeme informovať po výbere účastníkov do 31. 08. 2020.
Viac informácii nájdeš TU.