Blog

Aj tento rok si saleziáni vyškolili na ZAKu ďalšiu animátorsku posilu

Aj tento rok si saleziáni vyškolili na ZAKu ďalšiu animátorsku posilu

V nenápadnej ale malebnej dedinke Kľačno prebiehal v dňoch 20. – 23. 07. 2020  ZAK – Základný animátorský kurz. Toto školenie pre mladých animátorov sa konalo v poradí už štvrtýkrát. Aj tento rok sa prihlásilo množstvo mladých, ktorí tu prišli nadobudnúť nové poznatky a získať nové skúsenosti.

Hlavnou myšlienkou a samotným cieľom kurzu v priebehu týchto dní je poskytnúť primárne informácie a napomôcť vybudovať v každom mladom človeku základy potrebné na rozvíjanie svojej animátorskej služby. Školitelia nás nie len vyučovali a oboznamovali so zásadami, ale vlastným svedectvom  nám ukázali, že animátorstvo je životný štýl, ktorý sa mladý človek môže rozhodnúť žiť.

Počas jednotlivých bodov v programe sme spoznávali princípy animátora, učili sa ako riešiť problémové situácie, ako spolupracovať s inými alebo aj ako kriticky a pohotovo myslieť.

Program a  jednotlivé aktivity nás viedli k tomu, aby sme sa zamýšľali nad svojimi vlastnosťami, zároveň nás školitelia oboznámili s vlastnosťami dobrého a skúseného animátora a hľadali sme spôsoby, ako tieto vlastnosti prebúdzať a rozvíjať v každom jednom z nás. Tieto časti programu nám vytvárali akoby smerovky na našej ceste na horu animátorstva.

Okrem rozvíjania nášho animátorského ducha v nás, sme mali príležitosti rozvíjať aj náš duchovný život. Hlavným bodom programu každého dňa bola svätá omša, na ktorej sme sa všetci hudobne a spevom zapájali a vytvárali tak blízke spoločenstvo v prítomnosti Pána Ježiša.

Poslednou skúškou celého kurzu a najväčšou výzvou bola naša výprava na vrch Kľak, kde sme mali stráviť noc. Túto výpravu sme všetci zvládli a nadránom sme to spoločne oslávili pri východe slnka. Okrem skúseností a nespočetného množstva zážitkov sme na tomto kurze získali certifikát Ministerstva školstva, ktorým sme sa začlenili do animátorskej rodiny saleziánov.

Informovala: účastníčka Lucia Sedláková