Blog

Aj počas leta trávime s deťmi chvíle na ihrisku, ktoré im dajú veľa pre život.

Aj počas leta trávime s deťmi chvíle na ihrisku, ktoré im dajú veľa pre život.

V júli sme v spolupráci s misijnou organizáciou SAVIO o. z. umožnili šesťdesiatim ukrajinským deťom absolvovať dva turnusy denných táborov v saleziánskom stredisku Bratislava – Trnávka. Prvý týždeň bol určený pre mladšie deti, vo veku 9 – 12 rokov a druhý turnus pre pubertiakov od 12 do 17 rokov. Veľmi nás teší, že sa do tejto služby zapojilo veľa ochotných a obetavých dobrovoľníkov. Vypomáhali dvaja bratia saleziáni, 4 misijní dobrovoľníci zo SAVIA, 6 dobrovoľníkov, ktorí priebežne počas celého roka s deťmi pracovali a venovali sa aktivitám v Gabčíkove, 6 dobrovoľníkov, ktorí prejavili záujem či už cez sociálne siete alebo cez kamarátov a 3 ukrajinské dobrovoľníčky, ktoré veľmi obetavo a ochotne podali pomocnú ruku pre svojich vlastných krajanov.

Ako taký táborový týždeň vyzeral si môžete prečítať napríklad aj z pohľadu Moniky, našej animátorky z druhého turnusu tábora:

„Do tábora som prišla ako úplný nováčik. Bez akýchkoľvek skúseností, či už s animátorstvom, ukrajinskými deťmi alebo ich jazykom. Nikoho som nepoznala, bola v novom prostredí, plná obáv. No tie vymizli ihneď po prvom dni.

Stretli sa ľudia z rôznych kútov Slovenska a vytvorili jeden tím. Všetko sme robili spoločne, na nič som nebola sama. Jazyková bariéra nepredstavovala žiaden problém. Medzi animátormi boli aj znalci ukrajinčiny a ruštiny, ktorí deťom odovzdávali potrebné informácie. Mali sme zabezpečené ubytovanie na modernom internáte i celodennú stravu. Často spoločné raňajky a večere pripomínali švédske stoly v hoteloch. Program bol veľmi pestrý a zábavný, čo zrkadlili aj široké úsmevy detských tvárí. Zažili sme výlety po Bratislave, plavbu loďou, mestské hry, športy, tance, turnaje, vodný deň a mnoho iného.

V ukrajinských deťoch sa búria rôzne emócie – obrovská radosť ale i smútok či hnev. Sú veľmi súťaživé a všetko prežívajú naplno. A preto, ešte pred táborom bolo potrebné absolvovať zaujímavé školenie. Naučilo nás spôsob, akým komunikovať a pracovať s ich citlivými povahami. Iste pre deti nie je ľahké znášať ťarchu osudu, mnohí sa nachádzajú v zložitej situácii. Avšak verím, že sme im ukázali svetlú stránku života a aspoň trošku ich nasmerovali na tú správnu cestu. Taktiež medzi nimi vznikli nové priateľstvá a upevnenil sa kolektív.

Počas tohto tábora som získala veľmi cenné skúsenosti a zážitky na celý život. Strávila som letné dni medzi úžasnými animátormi. Boli milí, štedrí, ochotní a konali zo srdca. Všetko podrobne naplánovali a zorganizovali. Som nesmierne vďačná, že som mala možnosť byť ich súčasťou a priložiť ruku k dielu. Vždy sa usilovali zo seba vydať maximum. Mnohí si zobrali týždňové dovolenky z práce, len aby sa mohli venovať deťom. A to bez akejkoľvek finančnej odmeny.

V dobrovoľníctve je odmenou práve ten pocit naplnenia a radosti z konania niečoho zmysluplného. Všetko to, čo som prežila v prítomnosti týchto ľudí, sa slovami opisuje len ťažko. Preto vás povzbudzujem, aby ste sa nebáli skúsiť niečo nové a zažili túto radosť aj vy. Odporúčam všetkými desiatimi a už sa teším, keď sa opäť stretneme na ďalšom turnuse.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí si odmakali kus roboty na týchto turnusoch. Samozrejme ďakujeme aj partnerom, organizácii SAVIO, o. z. , Saleziánom , sestrám saleziánkam a aj všetkým ostatným dobrodincom a sponzorom. Menovite Jugend Eine Welt. Iba vďaka vám môžeme tráviť s deťmi chvíle na ihrisku, ktoré im dajú veľa pre život.

-sekretariát Domky-