Články

Aby láska prinášala ovocie, nezabudnite na korene.

Týmito slovami povzbudil Svätý Otec mladých v Košiciach. Domka – Združenie saleziánskej mládeže si svoje korene tiež pripomenula. Saleziánski mladí z celého Slovenska sa stretli v stredisku na Kalvárii, kde pred 30timi rokmi Domka vznikla. Potom sa spoločne odobrali na Štadión Lokomotíva, aby sa stretli s pápežom Františkom. 16. 09. 2021, Bratislava – V utorok, 14. septembra 2021 sa […]

COVID – 19: Usmernenie k začiatku šk. roka 2021/2022

Prezenčná činnosť a stretávanie sa je možné za podmienok dodržania všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva, predchádzania šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 a ochrany zdravia našich členov a účastníkov stretnutí. Domka – Združenie saleziánskej mládeže je organizácia, ktorá dbá na bezpečnosť detí. Pripravili sme pre vás preto podrobné informácie a konkrétne usmernenia pre také stretávanie sa, […]

Dali sme Bodku za prázdninami

„Jozef, neboj sa“, tak znelo heslo 36. ročníka Bodky za prázdninami. Tradičnej Bodky na Mariánskej hore v Levoči sa zúčastnilo viac ako 190 chlapcov z 12 saleziánskych stredísk z celého Slovenska. Každé stredisko si pripravilo scénku, v ktorej sa pokúsili čo najlepšie zahrať Božie pozvanie v dôvere vykročiť do neznáma, adresované sv. Jozefovi z Nazareta. So svojou scénkou súťaž Grammy bodkár […]

Možnosti spolupráce

Tento projekt je dielom nás všetkých. Budovať ho môžme rôznymi spôsobmi...

Odborná spolupráca

Dobrý nápad, vaša odborná skúsenosť alebo vedomosť nám môže pomôcť pri budovaní tohto diela.

Osobná spolupráca

Pomôcť môžeš aj osobnou službou ako animátor, dobrovoľník, vedúci krúžku alebo tréner.

Duchovná pomoc

Modlitba je mocná duchovná zbraň, a preto budeme veľmi vďační za každú modlitbu za Domku, saleziánov, deti a mladých.

2% z dane

Poukázaním Vašich percent z dane podporujete činnosť v strediskách a predovšetkým mladých domkárov.

Finančná podpora projektu

Ak máte záujem stať sa sponzormi našej služby môžte nás podporiť skrze verejnú zbierku.