Články

Nová relácia Odhodlaní putovať, z produkcie projektu Godzone, vo vysielaní RTVS

Na obrazovky Slovenskej televízie prichádza nová dokumentárna relácia z produkcie projektu Godzone s názvom Odhodlaní putovať. Relácia má snahu spopularizovať tradíciu pútí a ich duchovného dedičstva aj medzi mladou generáciou, ktoré môže byť inšpiráciou v prežívaní viery. Krátky dokumentárny program, s trvaním 25 minút, divákovi ponúka nový pohľad na zmysel pútí, ktoré sú súčasťou tradície katolíckej viery. Moderátor a „amatérsky pútnik“ […]

Zaži Bibliu inak! Prihlás sa do Bibliqu

Vďaka Bibliqu – Lige objaviteľov Slova, spoznáš krásu Božieho slova za pár minút denne a zasúťažíš si s kamošmi z celého Slovenska. Spustili sme prvý ročník unikátnej biblickej ligy – Bibliqu, ktorú nosíš všade so sebou priamo vo svojom mobile. Ak chodíš do 8. ročníka ZŠ až 2. ročníka SŠ, daj dokopy tím a zabavte sa […]

Obnovenie prezenčnej činnosti DOMKY

Aktualizácia 18. 01. 2022 Najnovšia VYHLÁŠKA – v platnosti od 19. 01. 2022 Od 12. 01. 2022 je možné obnoviť našu prezenčnú činnosť v strediskách. Za rozhodnutie obnovenia činnosti zodpovedá v jednotlivých strediskách predseda/predsedníčka strediska a dobrým zvykom k danému rozhodnutiu prichádza po konzultácii so zložkou miestnej saleziánskej rodiny. V prípade neistej epidemiologickej situácie odporúčame konzultovať s regionálnym […]

Možnosti spolupráce

Tento projekt je dielom nás všetkých. Budovať ho môžme rôznymi spôsobmi...

Odborná spolupráca

Dobrý nápad, vaša odborná skúsenosť alebo vedomosť nám môže pomôcť pri budovaní tohto diela.

Osobná spolupráca

Pomôcť môžeš aj osobnou službou ako animátor, dobrovoľník, vedúci krúžku alebo tréner.

Duchovná pomoc

Modlitba je mocná duchovná zbraň, a preto budeme veľmi vďační za každú modlitbu za Domku, saleziánov, deti a mladých.

2% z dane

Poukázaním Vašich percent z dane podporujete činnosť v strediskách a predovšetkým mladých domkárov.

Finančná podpora projektu

Ak máte záujem stať sa sponzormi našej služby, môžete nás podporiť.