Články

Filipovi sa splnil sen

Filipove fotky zo Saleziánskeho miništrantského stretnutia sú vystavené v múzeu Casa Don Bosco na Valdoccu v Turíne.

Domka má ďalších absolventov na východe!

V dňoch 19.4. – 21.4. prebehol štvrtý posledný kurz v peknom prostredí Zeleného brehu pri Prešove. Zúčastnilo sa ho 23 animátorov východných stredísk spolu so štyrmi školiteľmi. Témou bola práca so skupinou pod názvom „Aby boli s Ním“. Účastníci sa mohli postupne oboznámiť s historickým pohľadom na skupinu a postupne aj s teóriou o vzniku, […]

Domka má ďalších vyškolených animátorov!

Posledné stretnutie oficiálne ukončilo našu dvojročnú Školu pre Animátorov, ktorá trvala od jesene 2022 do jari 2024. Zopár z nás ešte má šancu ostať vo svete ŠpA, pretože si musia dorobiť nejaký z kurzov, no pre väčšinu bol tento jarný víkend posledným rozlúčením. Venovali sme sa spoločenstvu ako takému a jednotlivo sme sa zameriavali na témy ako dynamika […]

Možnosti spolupráce

Tento projekt je dielom nás všetkých. Budovať ho môžme rôznymi spôsobmi...

Odborná spolupráca

Dobrý nápad, vaša odborná skúsenosť alebo vedomosť nám môže pomôcť pri budovaní tohto diela.

Osobná spolupráca

Pomôcť môžeš aj osobnou službou ako animátor, dobrovoľník, vedúci krúžku alebo tréner.

Duchovná pomoc

Modlitba je mocná duchovná zbraň, a preto budeme veľmi vďační za každú modlitbu za Domku, saleziánov, deti a mladých.

2% z dane

Poukázaním Vašich percent z dane podporujete činnosť v strediskách a predovšetkým mladých domkárov.

Finančná podpora projektu

Ak máte záujem stať sa sponzormi našej služby, môžete nás podporiť.