Blog

7 NÁVYKOV PRE MLADÝCH A SALEZIÁNSKU RODINU – PREDLŽUJEME PRIHLASOVANIE!!!

7 NÁVYKOV PRE MLADÝCH A SALEZIÁNSKU RODINU – PREDLŽUJEME PRIHLASOVANIE!!!

AKTULAIZÁCIA 09. 12. 2022

Mladých zo stredísk i širokej saleziánskej rodiny pozývame na školenie 7 návykov, ktoré organizujeme po dvojročnej prestávke. Školenie je priestorom pre intenzívnu prácu na sebe a svojich vzťahoch. Zároveň ponúka účastníkom možnosť premýšľať nad obsahom a spôsobom realizácie svojho poslania.

Školenie 7 návykov skutočne efektívnych ľudí je určené pre každého, kto si chce zlepšiť svoje pracovné aj mimopracovné výsledky, vzťahy s ľuďmi a spôsob, ako prežíva svoj život. Východiskom je kniha Stephena R. Coveyho „7 návyků skutečně efektivních lidí“, ktorá tvorí základ pre zefektívnenie a skvalitnenie vedenia (leadership) na osobnej, medziľudskej, tímovej aj manažérskej úrovni. Viac o školeniach sa dočítate na www.franklincovey.cz.

Kurz 7 návykov pre mladých a saleziánsku rodinu chystáme v novom roku:

20. – 22. 01. 2023 (piatok až nedeľa)

10. – 11. 02. 2023 (piatok a sobota)

17. – 19. 03. 2023 (piatok až nedeľa)

Účastníci sa stretnú v zariadení Zornička na Donovaloch vždy v piatok. Začnú večerou a skončia v nedeľu poobede. Výnimkou je druhé stretnutie, ktoré končí už v sobotu večer.

Pre absolvovanie školenia je nutné zúčastniť sa všetkých troch stretnutí v plnom rozsahu. Výnimky nie sú možné.

Školitelia

Kurzom budú sprevádzať salezián Andrej Kňaze a Lýdia Ondrejkovová.

Poplatok

Účastnícky poplatok za všetky tri stretnutia je

 • pre členov Domky 160€
 • pre nečlenov Domky 230€

Reálne náklady za celý kurz sú 300€.
Veríme mladým a tiež veríme, že peniaze nemôžu byť prekážkou nášho rastu. Poskytujeme potrebnú podporu tam, kde to dáva zmysel.

Požiadavky na uchádzača

 • vek minimálne 21 rokov
 • líderské predpoklady
 • skúsenosť s priamym vedením a sprevádzaním ľudí
 • motivácia pracovať na sebe, ochota konfrontovať sa a učiť sa novým veciam

Priebeh výberu

 • registrácia (životopis, motivačný list) – poslať na mail martina.s@domka.sk do 15. 12. 2022.
  Záväznú prihlášku pošleme vybraným uchádzačom po tomto termíne.

Motivačný list by mal obsahovať aj informáciu o:

 • dôvodoch záujmu zúčastniť sa školení
 • skúsenostiach uchádzača (angažovanosť, líderstvo, sprevádzanie)
 • oblastiach záujmu uchádzača
 • možnom prínose školenia pre uchádzača

V prípade otázok kontaktujte Martinu Škutovú: martina.s@domka.sk