Strediská

Zoznam stredísk, ktoré zaregistrované ako prijímateia % z Vašich daní za rok 2017:

 

 

       

STREDISKO

 

ADRESA

 

IČO

 

MAIL

 

Banská Bystrica Tatranská 38/A, 974 11 Banská Bystrica 35983558 bystrica@domka.sk
Bardejov Námestie Sv. Rordiny 1, 085 01 Bardejov 36165506 bardejov@domka.sk
Bratislava Daliborovo nám. Daliborovo nám. 1, 851 01  Bratislava 31789218001 daliborko@domka.sk
Bratislava Mamateyova Mamateyova 4, 851 04 Bratislava 31795323 mamateyova@domka.sk
Bratislava Miletičova Miletičova 7, 821 08 Bratislava 00586421 mileticova@domka.sk
Bratislava Trnávka Okružná 13, Bratislava 821 04 31794297 trnavka.oratko@gmail.com
Dubnica nad Váhom Nám. sv. Jakuba 2, 018 41  Dubnica n/Váhom 34057927 dubnica@domka.sk
Humenné Štefánikova 33, 066 01  Humenné 36164968 humenne@domka.sk
Košice Tri hôrky 17, 040 11  Košice 31274901 kosice@domka.sk
Lisková Lisková 35, 034 81  Lisková 36148415 liskova@domka.sk
Michalovce Špitálska 15, 071 01 Michalovce 31296254 michalovce@domka.sk
Námestovo Mlynská 677/40, 029 01 Námestovo 36144096 namestovo@domka.sk
Nová Dubnica Gorkého 23, 018 51  Nová Dubnica 31789218002 novadubnica@domka.sk
Partizánske Šípková 324/1, 958 03  Malé Uherce 31789218003 partizanske@domka.sk
Poprad

Velické nám. 1, 058 01  Poprad

36164674 poprad@domka.sk
Prešov Jána Bottu 9, 080 01 Prešov 37784404 presov@domka.sk
Rožňava Námestie baníkov 30, 048 01  Rožňava 31295061 roznava@domka.sk
Sabinov Puškinova 9, 083 01  Sabinov 36165531 sabinov@domka.sk
Senica Komenského 958/16, 905 01  Senica 36087203 senica@domka.sk
Trnava Jána Hlubíka 11,  917 01  Trnava 36083283 trnava@domka.sk
Zvolen Novozámocká 1447/25, 960 01  Zvolen 35985879 zvolen@domka.sk
Žilina Rajecká 17, 010 01 Žilina 36143944 zilina@domka.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco