Právnická osoba (PO)

PO môžu poukázať 1,0 % alebo 2,0 % z dane, jednému alebo viacerým* prijímateľom. Môže tak urobiť iba prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov PO. Minimálna výška je 8 , zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.

 


1,0 % z dane:
-  ak PO v roku 2017 NEDAROVALA hociktorej organizácii finančný príspevok vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel**,
-  v daňovom priznaní VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3 na poukázanie 1,0 % z dane.

Do vyplneného DP doplňte Údaje o prijímateľovi! (sekretariát, strediská)
Riadne vyplnené DP odovzdajte na príslušný Daňový úrad najneskôr do 31.3.2018!


2,0 % z dane:
-  ak PO v roku 2017 DAROVALA hociktorej organizácii finančný príspevok vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel*,
-  v daňovom priznaní VYPLNÍ časti IV. kolónku 1 a 2 na poukázanie 2,0 % z dane.

Do vyplneného DP doplňte Údaje o prijímateľovi! (sekretariát, strediská)
Riadne vyplnené DP odovzdajte na príslušný Daňový úrad najneskôr do 31.3.2018!

 

 


Tlačivá:
PO_Daňové priznanie za rok 2017
PO_Potvrdenie o podaní DP

 

 


* Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 1,5% (2,0 %) z dane, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a analogicky uveďte všetky potrebné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V časti IV., kolónka 4 uveďte celkový počet prijímateľov.

** verejnoprospešný účel:
-    ochrana a podpora zdravia; prevencia; liečba resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb;
-    podpora a rozvoj telesnej kultúry;
-    poskytovanie sociálnej pomoci;
-    zachovanie kultúrnych hodnôt;
-    podpora vzdelávania;
-    ochrana ľudských práv;
-    ochrana a tvorba životného prostredia;
-    veda a výskum;
-    organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti


 

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco