Fyzická osoba (FO)

- ktorá si sama podáva daňové priznanie


FO, ktorá si sama podáva daňové priznanie, môže poukázať 2,0 % alebo 3,0 % z dane jednému z prijímateľov. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 3 €, zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.

 


2,0 % z dane:
-  ak FO v roku 2017 dobrovoľnícky NEODPRACOVALA 40 hodín v hociktorej organizácii ,
-  v daňovom priznaní VYPLNÍ údaje o prijímateľovi (sekretariát, strediská) v časti VIII., kolónku 73 a 74.

Riadne vyplnené DP odovzdajte na príslušný Daňový úrad najneskôr do 31.3.2018!

 


3,0 % z dane:
-  ak FO v roku 2017 dobrovoľnícky ODPRACOVALA minimálne 40 hodín v hociktorej organizácii, a má Potvrdenie o dobrovoľníckej práci od jednej alebo viacerých organizácií,
-  v daňovom priznaní VYPLNÍ údaje o prijímateľovi (sekretariát, strediská) a zároveň celú časť VIII..

Riadne vyplnené DP a Potvrdenie/a o dobrovoľníckej práci odovzdajte na príslušný Daňový úrad najneskôr do 31.3.2018!

 

 


Tlačivá:
FO_Daňové priznanie typu A za rok 2017
FO_Potvrdenie o podaní DP typu A

FO_Daňové priznanie typu B za rok 2017
FO_Potvrdenie o podaní DP typu B

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti za rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco