Fyzická osoba (FO) zamestnanec

- ktorá požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov


FO zamestnanec, ktorému vykonáva ročné zúčtovanie z dane zamestnávateľ, môže poukázať 2,0 % alebo 3,0 % z dane jednému z prijímateľov. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 3 €, zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.2,0 % z dane:
-  ak FO v roku 2017 dobrovoľnícky NEODPRACOVALA 40 hodín v hociktorej organizácii,
-  požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15.2.2018) a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane,
-  vo Vyhlásení VYPLNÍ sumu 2,0 % z dane a údaje o prijímateľovi (sekretariát, strediská),
-  podpísané, vyplnené Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane odovzdajte na akýkoľvek Daňový úrad najneskôr do 31.3.2018!

 


3,0 % z dane:
-  ak FO v roku 2017 dobrovoľnícky ODPRACOVALA 40 hodín v hociktorej organizácii,

- požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15.2.2018) a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane,
-  požiada o vystavenie Potvrdenia o dobrovoľníckej práci od jednej alebo viacerých organizácií,
-  vo Vyhlásení VYPLNÍ sumu 3,0 % z dane a údaje o prijímateľovi (sekretariát, strediská),
-  podpísané, vyplnené Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane a Potvrdenie o dobrovoľníckej práci odovzdajte na príslušný Daňový úrad (podľa trvalého bydliska) najneskôr do 31.3.2018!

 

 


Tlačivá:
Zam_Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017
Zam_Vyhlásenie o poukázaní 2(3)% z dane

Zam_Vyhlásenie o poukázaní 2(3)% z dane (editovateľná verzia, potrebné stiahnuť)

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti za rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco