Čo sú % z dane?

Čo sú % z dane?
Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňovníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní na činnosť konkrétnej organizácie.

 

Domka - Združenie saleziánskej mládeže sa aj tento rok uchádza o percento z podielu Vašej zaplatenej dane. Poukázaním Vašich percent z dane podporujete činnosť v strediskách a predovšetkým mladých, deti i dospelých domkárov.


V prípade otázok o poukázaní Vašich % nás kontaktujte e-mailom na: igor@domka.sk
 

Podrobnejšie informácie o fungovaní mechanizmu poukázania % z podielu Vašej zaplatenej dane nájdete taktiež na www.rozhodni.sk. K dispozícii je aj krátky sumár termínov.

 

Vaše 2% stopercentne mladým!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                          Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco