Blog

2% pre DOMKU? Skvelý výkon!

2% pre DOMKU? Skvelý výkon!

Aj tento rok sa uchádzame o vašu priazeň. Na Slovensku funguje Domka – Združenie saleziánskej mládeže, už 29 rokov. Pôsobí v 29 strediskách od Bratislavy až po Humenné. Vaše 2% nám pomáhajú vykonávať našu činnosť pre deti, mládež ale aj celé rodiny.

Ponúkame vám krátku štatistiku za rok 2019:

V roku 2019 pracovalo na domkárskych podujatiach 1 645 dobrovoľníkov, ktorí venovali svoj voľný čas druhým. Takto „odmakali“ približne 200tis. hodín.

Za rok 2019 Domka eviduje 8 178 členov (z toho 7 144 do 30 rokov) v 29 strediskách.

Uskutočnilo sa 322 vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo 7 717 účastníkov.

Evidujeme 532 základných kolektívov (stretká a krúžky), priemer – 1x za týždeň (mimo prázdnin) na 2 hodiny

Úspešne prebehlo 1 354 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 78 363 účastníkov.

Uskutočnilo sa 77 letných táborov, ktorých sa zúčastnilo 3 850 mladých, priemerná dĺžka tábora bola 6 dní.

V roku 2019 sa uskutočnila akcia desaťročia, Akcia animátor Banská Bystrica (AABB), ktorej sa zúčastnilo vyše 700 animátorov z našich stredísk.

Tlačivá na darovanie 2% pre jednotlivé saleziánske domy nájdete na stránke skvelyvykon.sk.

Sme tu pre vás aj počas „Korony“

V momentálnej situácii, keď sme museli zavrieť všetky naše strediská, vytvoril saleziánsky pastoračný tým, ktorého súčasťou je aj  Domka, s mnohými dobrovoľníkmi projekt Oratko online. Ten ponúka denne  pestrý program pre všetky vekové kategórie. Nájdete ho na webeFB a IG.

Veríme, že po skončení tejto ťažkej situácie sa budeme môcť všetci vrátiť k našim obľúbeným aktivitám aj „offline“ a budeme môcť tráviť čas spolu, tam, kde to všetci máme radi.

Ďakujeme vám za vašu priazeň.