Blog

10. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni naživo

10. ročník festivalu Bratislavské Hanusove dni naživo

Už tento piatok 18. júna začína jubilejný 10. ročník BHD, mestského kultúrno-akademického festivalu o vzťahu kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti. Témou 10. ročníka je otázka: Kam kráčame? Budeme riešiť znaky časov a aktuálne výzvy dnešného sveta, náboženstva a spoločnosti.

Na Slovensku privítame osobnosti ako Rod Dreher, ktorý sa vo svojom novom bestselleri Neži v lži snaží pripraviť na život v tzv. mäkkej totalite, prinášajúc tak skúsenosti disidentov z čias komunizmu. Jeho prednáška má názov Čo Silvester Krčméry naučil svet. S premiérom Eduardom Hegerom budú vo formáte “Premiér vs. ľud” diskutovať zástupcovia z radov občianskej spoločnosti o tom, čo vnímajú ako najpálčivejšie výzvy dneška. Tešiť sa môžeme aj na dvoch talianskych hostí: profesor Francesco Giordano vystúpi s témou Transhumanizmus, v ktorej sa dotkne aktuálnych trendov vylepšovania človeka a jeho dopadov na praktický život jednotlivca a rodiny; vychádzajúca konzervatívna intelektuálna hviezda Francesco Giubilei bude hovoriť o novom konzervativizme ako záchrane pre súčasný svet.

Tento rok si tiež prvýkrát pripomenieme Deň obetí komunistického režimu, ktorý na BHD podporíme podujatím o Silvestrovi Krčmérym, v ktorom vystúpia okrem iných Ľubomír Feldek a František Mikloško. Špeciálnymi sprievodnými podujatiami k festivalu budú večerná adorácia BHD Light a celodenný deň mužov s Nathanielom Binversiem z programu Exodus 90, ktorý spôsobil revolúciu v mužskej spiritualite na celom svete. Črtá sa tiež výnimočné oživenie v podobe koncertu zhudobnených básni Janka Silana v podaní Pištu Vandala (Štefan Chrappa) a ďalších umelcov”, uviedol Juraj Šúst, šéfdramaturg festivalu BHD.

V krásnych priestoroch záhrady Pálffyho paláca sa v týždni od 18. – 25. 06. každý deň uskutočnia dve podujatia. Pre mimobratislavských divákov však bude k dispozícii aj live stream. “Po dvoch online festivaloch je neuveriteľné, že už o týždeň sa budeme môcť stretnúť naživo a spoločne si klásť otázky na najzaujímavejšie témy súčasnosti.” (Karin Rajská, produkcia festivalu).

Okrem účasti na programe pozývajú organizátori aj k zapojeniu sa prostredníctvom podpory festivalu alebo ako dobrovoľník. “Je to perfektná príležitosť, ako nahliadnuť do prípravy takéhoto veľkého diela a stretnúť množstvo zaujímavých ľudí,” pokračuje Karin Rajská.

Program, vstupenky, ako aj všetky informácie o festivale sú dostupné na webe bhd.sk a na Facebooku Bratislavské Hanusove dni.

Organizátorom je Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Organizátorom festivalu je Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorého poslaním je prinášať Krista a Evanjelium do verejného života na Slovensku. Už viac ako 18 rokov sa usiluje spájať vieru s rozumom duchovno-intelektuálnou formáciou mladých lídrov a angažovaním sa pre spoločné dobro v najrôznejších oblastiach kultúrneho a verejného života.

TLAČOVÁ SPRÁVA BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI