Strediská

Stredisko je organizačnou jednotkou združenia. Vzniká a zaniká rozhodnutím predsedníctva.

 

Mapa stredísk

 

 

Banská Bystrica - Tatranská 38/A, 974 11 Banská Bystrica, bystrica@domka.sk
Bardejov – Nám. sv. Rodiny 1, 085 01, Bardejov, bardejov@domka.sk
Bratislava – Daliborovo nám. – Daliborovo nám. 1, 851 01 Bratislava, daliborko@domka.sk
Bratislava – Mamateyova – Mamateyova 4, 851 04 Bratislava, mamateyova@domka.sk
Bratislava – Miletičova – Miletičova 7, 821 08, Bratislava, mileticova@domka.sk
Bratislava – Trnávka – Okružná 13, 821 04, Bratislava, trnavka@domka.sk
Brezno - Brezenská 2, 977 01, Brezno, brezno@domka.sk

Dubnica nad Váhom Námestie sv. Jakuba 2, 018 41 Dubnica n/Váhom, dubnica@domka.sk
Humenné – Štefánikova 33, 066 01, Humenné, humenne@domka.sk
Ivanka pri Dunaji – Cintorínska 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ivanka@domka.sk
Kaplna – Železničná 5, 900 84 Báhoň, kaplna@domka.sk
Košice – Tri hôrky17, 040 11 Košice, kosice@domka.sk
Lisková – Lisková 35, 034 81 Lisková, liskova@domka.sk
Michalovce – Špitálska 15, 071 01 Michalovce, michalovce@domka.sk
Námestovo – Mlynská 677/40, 029 01 Námestovo, namestovo@domka.sk
Nová Dubnica – Gorkého 23, 018 51 Nová Dubnica, novadubnica@domka.sk
Partizánske – Šípková 324/1, 958 03 Malé Uherce, partizanske@domka.sk
Poprad – Velické nám. 1, 058 01 Poprad, poprad@domka.sk
Prešov – Jána Bottu 9, 080 01 Prešov, presov@domka.sk
Rožňava – Nám. baníkov 30, 048 01 Rožňava, roznava@domka.sk
Ružomberok – Klačno 2211/39, 034 01 Ružomberok, ruzomberok@domka.sk
Sabinov – Puškinova 9, 083 01 Sabinov, sabinov@domka.sk

Senica – Komenského 958/16, 905 01 Senica, senica@domka.sk
Šarišské Michaľany – Hviezdoslavova 19, 082 22 Šarišské Michaľany, michalany@domka.sk

Šaštín – Kláštorné nám. 1295, 908 41 Šaštín-Stráže, sastin@domka.sk
Trnava – Jána Hlubíka 11, 917 01 Trnava, trnava@domka.sk
Uzovský Šalgov – Uzovský Šalgov 145, 082 61 Ražňany, salgov@domka.sk
Zlaté Moravce – Hollého 23, 953 01 Zlaté Moravce, moravce@domka.sk
Zvolen – Novozámocká 73, 960 01 Zvolen, zvolen@domka.sk
Žilina – Rajecká 17, 010 01 Žilina, zilina@domka.sk

 

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia      Festival Lumen                    Tehlička pre deti uliceVydavateľstvo Don Bosco