Strategický plán

Poslanie Domky
Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.
 

K naplneniu poslania organizácie pomáha vypracovaný strategický plán na roky 2013 - 2016 so stanovenými cieľmi vo viacerých oblastiach:

 

 

Mladí lídri
•  Vznik databázy mladých lídrov Domky
•  Vznik vzdelávacieho programu v oblasti líderstva
•  Systematická ponuka na zapojenie sa pre lídrov na celoslovenskej úrovni

(najmä v oblasti vzdelávania a realizácie celoslovenských aktivít)
•  Zavedenie systému supervízie pre lídrov

 

Vzdelávanie
•  Stanovenie minimálneho štandardu pre dobrovoľnícke vzdelávacie programy na miestnej úrovni
•  Vytvorenie základného kurzu pre dobrovoľníkov na celoslovenskej úrovni
•  Akreditácia celoslovenských vzdelávacích programov
•  Viac školiteľských a lektorských pozícií pre mladých ľudí
•  Ponuka vybraných vzdelávacích programov záujemcom mimo Domky

DobrovoľníciPotreby mladých
•  Zmapovanie slovenských aj zahraničných štúdií a výskumov o potrebách mladých
•  Analýza dát z webporadne prevádzkovanej v rokoch 2008-13 (vzhľadom na potreby mladých)
•  Vznik novej webporadne
•  Vytvorenie systému priebežného mapovania potrieb mladých ľudí

Stabilita združenia
•  Zmeny v organizačnej štruktúre Domky
•  Efektívnejší fundraising na celoslovenskej úrovni
•  Posilnenie oblasti PR – najmä kontakt s radovými členmi (cez sociálne siete)
•  Aktualizácia PR stratégie Domky
•  Inovácia kvalitatívneho hodnotenia stredísk

 

 

 

 

 

·registrácia ·zabudol som heslo

 

 

 

 

Kontakt

Domka - sekretariát

Miletičova 7
821 08 Bratislava
sekretariat@domka.sk

č.ú.: 5062896757/0900

IBAN: SK76 0900 0000 0050 6289 6757

IČO: 317 892 18

DIČ: 2021 4238 66

tel.: +421 250 231 378

sekretariát: +421 903 296 526

ekonóm: +421 910 923 143

Domka - strediská

Kontakt na strediská

 

 

Podporujeme

Škola pre AnimátorovCesty Zrenia                 Festival Lumen                 Tehlička pre deti ulice   Vydavateľstvo Don Bosco